A video teaser

// TODO: These are the details for the video teaser ...

AquaGene

The curated genetic reference database for fish species
Allowing an unambiguous determination of fisheries products

Species: Abramis brama

Family: Cyprinidae

BOLD data

Samples

Sampling location: Nur, Kaspisches Meer
Sampling country: Iran, Islamic Republic
Sampling latitude: 36.582687 °
Sampling longitude: 52.016605 °
Sampling date: 15-01-2017
FASTA sequences
>org.aquagene|IR053_16S|16S ribosomal RNA|Abramis brama
CGCCTCCTGCAACTACATTGAGTATAGGAGGTCCAGCCTGCCCAGTGACTACGGGTTCAACGGCCGCGGTATTTTGACCGTGCAAAGGTAGCGCAATCACTTGTCTCTTAAATAGAGACCTGTATGAATGGCTAGACGAGGGCTTAACTGTCTCCCCCCTCCAGTCAGTGAAATTGATCTATCCGTGCAGAAGCGGGTATAATTATACAAGACGAGAAGACCCTTTGGAGCTTAAGGTACAAAATTTAACCATGTTAAACGACTCCATAGAAAGCAAGAACTTAATGGTGAATAAAATTTTACCTTCGGTTGGGGCGACCACGGAGGAAAAAGAAGCCTCCGAGTGGACTGGGCTAAACCCTAAAGCCAAGAGATACACCTATAAGCCGCAGAACATCTGACCAATAATGATCCGACTGAAAAGCCGATCAACGAACCAAGTTACCCTAGGGATAACAGCGCAATCCTCTCCCAGAGTCCATATCGACGAGGGGGTTTACGACCTCGATGTTGGATCAGGACATCCTAATGGTGCAGCCGCTATTAAGGGTTCGTTTGTTCAACGATTAAAGTCCTANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
>org.aquagene|IR053_COI|Cytochrome c oxidase subunit I|Abramis brama
CCTTTATCTTGTATTTGGTGCCTGAGCTGGAATAGTGGGGACTGCCCTAAGCCTCCTTATTCGGGCCGAACTAAGCCAACCCGGGTCACTTTTAGGCGATGACCAAATTTATAACGTCATCGTTACTGCCCACGCCTTCGTAATAATTTTCTTTATAGTAATGCCAATTCTTATTGGAGGGTTTGGAAACTGACTCGTCCCACTAATAATTGGTGCGCCTGATATGGCATTCCCACGAATAAACAATATAAGCTTCTGACTTCTACCCCCATCGTTCCTACTACTACTAGCCTCTTCTGGTGTTGAAGCTGGCGCTGGAACAGGATGAACAGTATACCCACCACTTGCAGGCAATCTCGCCCACGCAGGAGCATCAGTAGATTTAACAATCTTCTCCCTCCACCTAGCAGGTGTGTCATCAATTCTAGGGGCAGTCAACTTCATTACTACAATTATTAACATGAAACCCCCAGCCATTTCCCAGTACCAAACACCCCTCTTTGTGTGAGCCGTGCTAGTAACAGCCGTCCTGCTACTTCTATCATTACCAGTTTTAGCTGCTGGAATTACAATACTTCTTACAGATCGTAATCTTAATACCACATTCTTCGACCCAGCAGGAGGAGGAGACNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
>org.aquagene|IR053_CYB|Cytochrome-b|Abramis brama
TAATGACGCACTAGTCGACCTCCCAACACCATCTAACATTTCCACACTATGAAACTTCGGATCCCTCCTAGGATTATGTTTAATTACCCAAATCCTCACGGGATTATTTCTAGCCATACACTACACCTCTGATATCTCCACCGCATTTTCATCAGTAACCCACATCTGCCGAGACGTTAACTACGGCTGACTTATTCGAAACTTACATGCTAATGGAGCATCATTCTTCTTTATCTGCCTTTATATACATATTGCACGAGGCCTATACTACGGGTCATATCTTTACAAAGAAACCTGAAATATTGGCGTAGTCCTATTTCTTCTAGTTATAATAACAGCCTTCGTCGGCTACGTACTTCCATGAGGACAAATGTCCTTTTGAGGTGCCACCGTAATTACAAATCTCCTCTCAGCAGTCCCTTATATAGGAGACACTCTTGTCCAATGAATCTGAGGCGGCTTTTCAGTAGACAACGCAACTCTCACACGATTCTTCGCATTCCACTTCCTCCTGCCATTCGTTGTAGCCGGCGCAACCCTCCTACACCTACTATTTCTACACGAAACGGGATCAAATAACCCGACCGGATTAAACTCCGACGCAGATAAAATTTCTTTCCACCCATACTTCTCATATAAAGACCTTCTTGGCTTTGTAATCATGTTACTAGCCCTCACTTCGCTAGCATTATTTTCACCTAATCTACTAGGTGACCCAGAAAATTTTACCCCAGCAAACCCACTCGTGACACCCCCGCATATTCAGCCAGAATGATACTTCTTATTTGCCTACGCTATTCTCCGATCCATTCCAAATAAATTAGGAGGGGTTCTTGCATTATTATTCAGTATTTTAGTGCTAATAATTGTGCCAATCTTACATACCTCAAAGCAACGAGGACTAACTTTCCGTCCTATAACACAATTCTTATTCTGAACCCTAGTTGCAGACATGGTCATTCTAACATGAATTGGAGGCATACCCGTAGAACACCCATATATTATTATTGGCCAAGTCGCATCCATTCTATACTTTGCACTCTTCCTCATTCTTATTCCACTAGCAGGGTGAATGGAAAACNNNNNNNN
>org.aquagene|IR053_MY6|MY6|Abramis brama
CTGGAGAATCCGGTGCTGGGAAGACCGTCAACACCAAGAGGGTCATCCAGTATTTTGCAAGCATTGCTGCCGCTGGTGGAGCGACTGGAAAGAAAGACTCTGGCAAGGGAACCCTGGAAGATCAGATTATTCAGGCTAATCCTGCACTGGAGGCTTTTGGCAATGCTAAAACACTCAGAAATGACAACTCATCTCGCTTTGGGAAATTCATCCGCATTCATTTTGGGACAAGCGGTAAACTCGCTTCAGCTGATATCGAAACATACCTGCTGGAGAAGTCTCGGGTGACCTTTCAGCTGAAGTCTGAGAGGAACTACCATATTTTCTTCCAAATACTGTCCAATGAAAAGCCTGAATTGCTGGACATGCTGTTGATAACTAATAATCCATATGACTACTCTTACATCTCCCAAGGAGAAGTAACCGTCGCATCCATCAATGACAATGAGGAGCTGATTGCTACTGACCAGGCGTTTGACGTACTTGGCTTCACATCTGAAGAAAAGATGGGAGTCTACAAGCTGACAGGTGCTATCATGCACTACGGCAATATGAAATTCAAGCAGAAACAGCGTGAAGAGCAGGCCGAGCCGGACGGCACTGAAAATGCAGATAAGGCAGCTTATCTAATGGGGCTGAACTCTGCTGACCTTCTCAAAGGACTCTGCCATCCAAGGGTCAAGGTGGGCAATGAGTATGTTACAAAAGGACAGAGCGTGGACCAAGTGTATTACTCTATTGGTGCACTGGCAAAGTCAGTGTATGAGAAA
Images
Image IR053-1 of sample IR053 (species: Abramis brama) / © Prof. Dr. Reinhold Hanel
[1]
Details for image 1

© Prof. Dr. Reinhold Hanel

Image IR053-2 of sample IR053 (species: Abramis brama) / © Prof. Dr. Reinhold Hanel
[2]
Details for image 2

© Prof. Dr. Reinhold Hanel

Image IR053-3 of sample IR053 (species: Abramis brama) / © Prof. Dr. Reinhold Hanel
[3]
Details for image 3

© Prof. Dr. Reinhold Hanel

Copyrights:

[1] Prof. Dr. Reinhold Hanel; [2] Prof. Dr. Reinhold Hanel; [3] Prof. Dr. Reinhold Hanel

Sampling location: Aisch stream in Trailsdorf, trib. to River Regnitz
Sampling country: Germany
Sampling latitude: 49.771 °
Sampling longitude: 11.001 °
Sampling date: 25-09-2007
Voucher: SNSB/ZSM
FASTA sequences
>org.aquagene|ZSM-PIS-036230|ZSM-BayFi 06840_16S|16S ribosomal RNA|Abramis brama
CGCCTCCTGCAACTACATTGAGTATAGGAGGTCCAGCCTGCCCAGTGACTACGGGTTCAACGGCCGCGGTATTTTGACCGTGCAAAGGTAGCGCAATCACTTGTCTCTTAAATAGAGACCTGTATGAATGGCTAGACGAGGGCTTAACTGTCTCCCCCCTCCAGTCAGTGAAATTGATCTATCCGTGCAGAAGCGGGTATAATTATACAAGACGAGAAGACCCTTTGGAGCTTAAGGTACAAAATTTAACCACGTTAAACGACTCCATAGAAAGCAAGAACTTAATGGTGAATAAAATTTTACCTTCGGTTGGGGCGACCACGGAGGAAAAAGAAGCCTCCGAGTGGACTGGGCTAAACCCTAAAGCCAAGAGATACACCTATAAGCCGCAGAACATCTGACCAATAATGATCCGACTGAAAAGCCGATCAACGAACCAAGTTACCCTAGGGATAACAGCGCAATCCTCTCCCAGAGTCCATATCGACGAGGGGGTTTACGACCTCGATGTTGGATCAGGACATCCTAATGGTGCAGCCGCTATTAAGGGTTCGTTTGTTCAACGATTAAAGTCCT
>org.aquagene|ZSM-PIS-036230|ZSM-BayFi 06840_COI|Cytochrome c oxidase subunit I|Abramis brama
TTTATCTTGTATTTGGTGCCTGAGCTGGAATAGTGGGGACTGCCCTAAGCCTCCTTATTCGGGCCGAACTAAGCCAACCCGGGTCACTTTTAGGCGATGACCAAATTTATAACGTCATCGTTACTGCCCACGCCTTCGTAATAATTTTCTTTATAGTAATGCCAATTCTTATTGGAGGGTTTGGAAACTGACTCGTCCCACTAATAATTGGTGCGCCTGATATGGCATTCCCACGAATAAACAATATAAGCTTCTGACTTCTACCCCCATCGTTCCTACTACTACTAGCCTCTTCTGGTGTTGAAGCTGGCGCTGGAACAGGATGAACAGTATACCCACCACTTGCAGGCAATCTCGCCCACGCAGGAGCATCAGTAGATTTAACAATCTTCTCCCTCCACCTAGCAGGTGTGTCATCAATTCTAGGGGCAGTCAACTTCATTACTACAATTATTAACATGAAACCCCCAGCCATTTCCCAGTACCAAACACCCCTCTTTGTGTGAGCCGTGCTAGTAACAGCCGTCCTGCTACTTCTATCATTACCAGTTTTAGCTGCTGGAATTACAATACTTCTTACAGATCGTAATCTTAATACCACATTCTTCGACCCAGCAGGAGGAGGAGACCCAATCTTATATCAACACTTA
>org.aquagene|ZSM-PIS-036230|ZSM-BayFi 06840_CYB|Cytochrome-b|Abramis brama
TGGCAAGCCTACGAAAAACCCACCCACTAATAAAAATCGCTAATGACGCACTAGTCGACCTCCCAACACCATCTAACATTTCAACACTATGAAACTTCGGATCCCTCCTAGGATTATGTTTGATTACCCAAATCCTCACGGGATTATTTCTAGCCATACACTACACCTCTGATATCTCCACCGCATTTTCATCAGTAACCCACATCTGCCGAGACGTTAACTACGGCTGACTTATTCGAAACTTACATGCTAATGGAGCATCATTCTTCTTTATCTGCCTTTATATACATATTGCACGAGGCCTATACTACGGGTCATATCTTTACAAAGAAACCTGAAATATTGGCGTAGTCCTATTTCTTCTAGTTATAATAACAGCCTTCGTCGGCTACGTACTTCCA

Sampling location: Rott stream SW of Ruhstorf a.d. Rott, trib. to Inn
Sampling country: Germany
Sampling latitude: 48.43 °
Sampling longitude: 13.334 °
Sampling date: 09-07-2008
Voucher: SNSB/ZSM
FASTA sequences
>org.aquagene|ZSM-PIS-037439|ZSM-BayFi 07649_16S|16S ribosomal RNA|Abramis brama
CGCCTCCTGCAACTACATTGAGTATAGGAGGTCCAGCCTGCCCAGTGACTACGGGTTCAACGGCCGCGGTATTTTGACCGTGCAAAGGTAGCGCAATCACTTGTCTCTTAAATAGAGACCTGTATGAATGGCTAGACGAGGGCTTAACTGTCTCCCCCCTCCAGTCAGTGAAATTGATCTATCCGTGCAGAAGCGGGTATAATTATACAAGACGAGAAGACCCTTTGGAGCTTAAGGTACAAAATTTAACCACGTTAAACGACTCCATAGAAAGCAAGAACTTAATGGTGAATAAAATTTTACCTTCGGTTGGGGCGACCACGGAGGAAAAAGAAGCCTCCGAGTGGACTGGGCTAAACCCTAAAGCCAAGAGATACACCTATAAGCCGCAGAACATCTGACCAATAATGATCCGACTGAAAAGCCGATCAACGAACCAAGTTACCCTAGGGATAACAGCGCAATCCTCTCCCAGAGTCCATATCGACGAGGGGGTTTACGACCTCGATGTTGGATCAGGACATCCTAATGGTGCAGCCGCTATTAAGGGTTCGTTTGTTCAACGATTAAAGTCCT
>org.aquagene|ZSM-PIS-037439|ZSM-BayFi 07649_COI|Cytochrome c oxidase subunit I|Abramis brama
TTTATCTTGTATTTGGTGCCTGAGCTGGAATAGTGGGGACTGCCCTAAGCCTCCTTATTCGGGCCGAACTAAGCCAACCCGGGTCACTTTTAGGCGATGACCAAATTTATAACGTCATCGTTACTGCCCACGCCTTCGTAATAATTTTCTTTATAGTAATGCCAATTCTTATTGGAGGGTTTGGAAACTGACTCGTCCCACTAATAATTGGTGCGCCTGATATGGCATTCCCACGAATAAACAATATAAGCTTCTGACTTCTACCCCCATCGTTCCTACTACTACTAGCCTCTTCTGGTGTTGAAGCTGGCGCTGGAACAGGATGAACAGTATACCCACCACTTGCAGGCAATCTCGCCCACGCAGGAGCATCAGTAGATTTAACAATCTTCTCCCTCCACCTAGCAGGTGTGTCATCAATTCTAGGGGCAGTCAACTTCATTACTACAATTATTAACATGAAACCCCCAGCCATTTCCCAGTACCAAACACCCCTCTTTGTGTGAGCCGTGCTAGTAACAGCCGTCCTGCTACTTCTATCATTACCAGTTTTAGCTGCTGGAATTACAATACTTCTTACAGATCGTAATCTTAATACCACATTCTTCGACCCAGCAGGAGGAGGAGACCCAATCTTATATCAACACTTA
>org.aquagene|ZSM-PIS-037439|ZSM-BayFi 07649_CYB|Cytochrome-b|Abramis brama
TGGCAAGCCTACGAAAAACCCACCCACTAATAAAAATCGCTAATGACGCACTAGTCGACCTCCCAACACCATCTAACATTTCAACACTATGAAACTTCGGATCCCTCCTAGGATTATGTTTGATTACCCAAATCCTCACGGGATTATTTCTAGCCATACACTACACCTCTGATATCTCCACCGCATTTTCATCAGTAACCCACATCTGCCGAGACGTTAACTACGGCTGACTTATTCGAAACTTACATGCTAATGGAGCATCATTCTTCTTTATCTGCCTTTATATACATATTGCACGAGGCCTATACTACGGGTCATATCTTTACAAAGAAACCTGAAATATTGGCGTAGTCCTATTTCTTCTAGTTATAATAACAGCCTTCGTCGGCTACGTACTTCCA

Sampling location: Itz stream E of Untermerzbach, trib. to Main River
Sampling country: Germany
Sampling latitude: 50.125 °
Sampling longitude: 10.866 °
Sampling date: 23-10-2008
Voucher: SNSB/ZSM
FASTA sequences
>org.aquagene|ZSM-PIS-038518|ZSM-BayFi 08533_16S|16S ribosomal RNA|Abramis brama
CGCCTCCTGCAACTACATTGAGTATAGGAGGTCCAGCCTGCCCAGTGACTACGGGTTCAACGGCCGCGGTATTTTGACCGTGCAAAGGTAGCGCAATCACTTGTCTCTTAAATAGAGACCTGTATGAATGGCTAGACGAGGGCTTAACTGTCTCCCCCCTCCAGTCAGTGAAATTGATCTATCCGTGCAGAAGCGGGTATAATTATACAAGACGAGAAGACCCTTTGGAGCTTAAGGTACAAAATTTAACCACGTTAAACGACTCCATAGAAAGCAAGAACTTAATGGTGAATAAAATTTTACCTTCGGTTGGGGCGACCACGGAGGAAAAAGAAGCCTCCGAGTGGACTGGGCTAAACCCTAAAGCCAAGAGATACACCTATAAGCCGCAGAACATCTGACCAATAATGATCCGACTGAAAAGCCGATCAACGAACCAAGTTACCCTAGGGATAACAGCGCAATCCTCTCCCAGAGTCCATATCGACGAGGGGGTTTACGACCTCGATGTTGGATCAGGACATCCTAATGGTGCAGCCGCTATTAAGGGTTCGTTTGTTCAACGATTAAAGTCCT
>org.aquagene|ZSM-PIS-038518|ZSM-BayFi 08533_COI|Cytochrome c oxidase subunit I|Abramis brama
TTTTATCTTGTATTTGGTGCCTGAGCTGGAATAGTGGGGACTGCCCTAAGCCTCCTTATTCGGGCCGAACTAAGCCAACCCGGGTCACTTTTAGGCGATGACCAAATTTATAACGTCATCGTTACTGCCCACGCCTTCGTAATAATTTTCTTTATAGTAATGCCAATTCTTATTGGAGGGTTTGGAAACTGACTCGTCCCACTAATAATTGGTGCGCCTGATATGGCATTCCCACGAATAAACAATATAAGCTTCTGACTTCTACCCCCATCGTTCCTACTACTACTAGCCTCTTCTGGTGTTGAAGCTGGCGCTGGAACAGGATGAACAGTATACCCACCACTTGCAGGCAATCTCGCCCACGCAGGAGCATCAGTAGATTTAACAATCTTCTCCCTCCACCTAGCAGGTGTGTCATCAATTCTAGGGGCAGTCAACTTCATTACTACAATTATTAACATGAAACCCCCAGCCATTTCCCAGTACCAAACACCCCTCTTTGTGTGAGCCGTGCTAGTAACAGCCGTCCTGCTACTTCTATCATTACCAGTTTTAGCTGCTGGAATTACAATACTTCTTACAGATCGTAATCTTAATACCACATTCTTCGACCCAGCAGGAGGAGGAGACCCAATCTTATATCAACACTTA
>org.aquagene|ZSM-PIS-038518|ZSM-BayFi 08533_CYB|Cytochrome-b|Abramis brama
TGGCAAGCCTACGAAAAACCCACCCACTAATAAAAATCGCTAATGACGCACTAGTCGACCTCCCAACACCATCTAACATTTCAACACTATGAAACTTCGGATCCCTCCTAGGATTATGTTTGATTACCCAAATCCTCACGGGATTATTTCTAGCCATACACTACACCTCTGATATCTCCACCGCATTTTCATCAGTAACCCACATCTGCCGAGACGTTAACTACGGCTGACTTATTCGAAACTTACATGCTAATGGAGCATCATTCTTCTTTATCTGCCTTTATATACATATTGCACGAGGCCTATACTACGGGTCATATCTTTACAAAGAAACCTGAAATATTGGCGTAGTCCTATTTCTTCTAGTTATAATAACAGCCTTCGTCGGCTACGTACTTCCA

AquaGene

A genetic database collaboration developed by the Thünen Institute of Fisheries Ecology together with the Max Rubner-Institute - Department of Safety and Quality of Milk and Fish Products and Impetus Bioscience.

Funded by the German Federal Ministry of Food and Agriculture.

Sample collection performed by the Thünen Institute of Fisheries Ecology in cooperation with the University Mohammed V-Agdal (Morocco), the Instituto Nacional de Desenvolvimento das Pescas (Cape Verde), the National Agricultural Research Institute (The Gambia) and the EAF-Nansen Project.

Funded by the Moroccan Ministry of Higher Education, Scientific Research and Formation of Cadres and the German Federal Ministry of Education and Research.

Contact

Reinhold Hanel (portrait)
Reinhold Hanel portrait

// TODO: These are the details for the Reinhold Hanel portrait ...

Responsible for the content/editorial:
Prof. Dr. Reinhold Hanel

Johann Heinrich von Thünen Institute

Institute of Fisheries Ecology
Herwigstraße 31, 27572 Bremerhaven, Germany
Phone: +49 471 94460 200
Fax: +49 471 94460 199
Email: aquagene@thuenen.de

Headquarter
Johann Heinrich von Thünen Institute
Federal Research Institute for Rural Areas, Forestry and Fisheries
Bundesallee 50, 38116 Braunschweig, Germany
Phone: +49 531 596 1218
Fax: +49 531 596 1099
Email: info@thuenen.de

© 2024 Johann Heinrich von Thünen Institute