A video teaser

// TODO: These are the details for the video teaser ...

AquaGene

The curated genetic reference database for fish species
Allowing an unambiguous determination of fisheries products

Species: Clupea harengus

Family: Clupeidae

BOLD data

Samples

Sampling location: Baltic Sea
Sampling country: Germany
Sampling latitude: 54.8529833333 °
Sampling longitude: 14.0067166667 °
Sampling date: 02-09-2017
FASTA sequences
>org.aquagene|MF003_16S|16S ribosomal RNA|Clupea harengus
CAGTGACCAAAAGTTTAACGGCCGCGGTATTTTAACCGTGCAAAGGTAGCGCAATCAATTGTCTTTTAAATGAAGACCTGTATGAATGGCATAACGAGGGTTTAACTGTCTCTTTCTCCTGGTCAGTGAAACTGATCTACCCGTGCAGAAGCGGGTATGAATATACAAGACGAGAAGACCCTATGGAGCTTTAGACGCCCACCAATCACGAAAAGCAGGTCTCGCTAAACAGACTTCCAAACAACGTGATACTGGCACAAACGTCTTCGGTTGGGGCGACCGCGGGAGAGAAAAAAGCTCCCGAGAGGATTGGGGCTACCCTAAAACCAAGAGCTACACCTCTAAGTCACAAAACATTTGACCAAAAATGATCCGGCTACATGCCGATTAACGAACCAAGTTACCCTAGGGATAACAGCGCAATCCCTTCCCAGAGTCCATATCGACGAAGGGGTTTACGACCTCGATGTTGGATCAGGACATCCTAATGGTGCAGCCGCTATTAAGNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
Images
Image MF003-1 of sample MF003 (species: Clupea harengus) / © Prof. Dr. Reinhold Hanel
[1]
Details for image 1

© Prof. Dr. Reinhold Hanel

Copyrights:

[1] Prof. Dr. Reinhold Hanel

Sampling location: Baltic Sea
Sampling country: Germany
Sampling latitude: 54.8529833333 °
Sampling longitude: 14.0067166667 °
Sampling date: 02-09-2017
FASTA sequences
>org.aquagene|MF004_16S|16S ribosomal RNA|Clupea harengus
CTCCTGACCACACCACATAGGAGGTCCCGCCTGCCCAGTGACCAAAAGTTTAACGGCCGCGGTATTTTAACCGTGCAAAGGTAGCGCAATCAATTGTCTTTTAAATGAAGACCTGTATGAATGGCATAACGAGGGTTTAACTGTCTCTTTCTCCTGGTCAGTGAAACTGATCTACCCGTGCAGAAGCGGGTATGAATATACAAGACGAGAAGACCCTATGGAGCTTTAGACGCCCACCAATCACGAAAAGCAGGTCTCGCTCAACAGACTTCCAAACAACGTGATACTGGCACAAACGTCTTCGGTTGGGGCGACCGCGGGAGAGAAAAAAGCTCCCGAGAGGATTGGGGCTACCCTAAAACCAAGAGCTACACCTCTAAGTCACAAAACATTTGACCAAAAATGATCCGGCTACATGCCGATTAACGAACCAAGTTACCCTAGGGATAACAGCGCAATCCCTTCCCAGAGTCCATATCGACGAAGGGGTTTACGACCTCGATGTTGGATCAGGACATCCTAATGGTGCAGCCGCTATTAAGGGTTCGTTTGTTCAACGATTAAAGTCNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
>org.aquagene|MF004_CYB|Cytochrome-b|Clupea harengus
TGCTAACGGCGCACTAGTGGACCTCCCGGCTCCCTCCAATATTTCAGTATGATGAAACTTTGGGTCCCTGCTCGGATTATGCCTAGCGGCACAAATCTTAACAGGACTGTTTTTAGCTATACACTACACTTCCGATATCGCAACCGCATTCTCCTCTGTAATACACATTTGCCGAGATGTAAACTATGGGTGATTAATCCGAAACATACACGCAAACGGAGCATCATTCTTCTTCATCTGCATTTATGCACATATCGCCCGAGGACTATACTACGGATCATACCTTTACAAGGAAACATGAACCATCGGGGTCGTCCTTCTCCTTCTAGTTATGATAACTGCCTTTGTAGGATACGTCCTACCATGAGGGCAAATGTCATTCTGAGGGGCCACTGTCATTACTAACCTAATATCGGCCGTTCCCTATGTAGGTAACGCACTAGTTCAATGAATTTGAGGAGGGTTTTCTGTAGACAACGCTACTTTAACCCGGTTCTTCGCCTTCCATTTCCTATTCCCATTTGTGATTGCAGGGGCTACTATTCTCCACCTTCTATTCCTCCACGAAACGGGATCAAACAACCCGGCAGGACTTAACTCAGACTCTGATAAGATCTCCTTCCACCCGTACTTCTCTTACAAAGATGCCCTAGGGTTTGCAGTCATACTATTAGCTCTCACATCCCTGGCCCTCTTCGCCCCCAATCTCCTTGGAGATCCGGACAACTTCACGCCAGCCAACCCGCTGGTTACTCCCCCTCATATNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
Images
Image MF004-1 of sample MF004 (species: Clupea harengus) / © Prof. Dr. Reinhold Hanel
[1]
Details for image 1

© Prof. Dr. Reinhold Hanel

Copyrights:

[1] Prof. Dr. Reinhold Hanel

Sampling country: North Sea
Sampling latitude: 54.37 °
Sampling longitude: 7.088 °
Sampling date: 13-08-2010
Voucher: Knebelsberger et al. (2014). A reliable DNA barcode reference library for the identification of the North European shelf fish fauna. Mol Ecol Resour, 14 (5): 1060-1071. doi:10.1111/1755-0998.12238
FASTA sequences
>org.aquagene|MT00273_16S|16S ribosomal RNA|Clupea harengus
AGGAGGTCCCGCCTGCCCAGTGACCAAAAGTTTAACGGCCGCGGTATTTTAACCGTGCAAAGGTAGCGCAATCAATTGTCTTTTAAATGAAGACCTGTATGAATGGCATAACGAGGGTTTAACTGTCTCTTTCTCCTGGTCAGTGAAACTGATCTACCCGTGCAGAAGCGGGTATGAATATACAAGACGAGAAGACCCTATGGAGCTTTAGACGCCCACCAATCACGAAAAGCAGGTCTCGCTCAACAGACTTCCAAACAACGTGATACTGGCACAAACGTCTTCGGTTGGGGCGACCGCGGGAGAGAAAAAAGCTCCCGAGAGGATTGGGGCTACCCTAAAACCAAGAGCTACACCTCTAAGTCACAAAACATTTGACCAAAAATGATCCGGCTACATGCCGATTAACGAACCAAGTTACCCTAGGGATAACAGCGCAATCCCTTCCCAGAGTCCATATCGACGAAGGGGTTTACGACCTCGATGTTGGATCAGGACATCCTAATGGTGCAGCCGCTATTAAGGGTTCGTTTGTTCAACGATTAAAGTCCT
>org.aquagene|MT00273_COI|Cytochrome c oxidase subunit I|Clupea harengus
TTTACCTAGTATTTGGTGCCTGAGCAGGAATGGTGGGCACAGCCCTAAGTCTCCTAATCCGTGCAGAACTTAGCCAACCTGGGGCTCTCCTTGGAGACGACCAGATCTATAATGTTATTGTTACTGCACATGCCTTCGTAATAATTTTCTTTATAGTAATGCCGATTCTAATTGGAGGGTTTGGAAACTGACTAATTCCTCTTATGATCGGAGCGCCAGATATGGCATTCCCTCGAATAAACAATATGAGCTTCTGACTACTTCCCCCCTCATTCCTCCTACTACTAGCCTCCTCCGGAGTTGAAGCCGGGGCGGGGACCGGGTGAACGGTATATCCTCCTCTGTCAGGAAATCTGGCCCATGCAGGAGCATCAGTTGACCTAACCATTTTTTCACTTCATCTAGCAGGTATTTCCTCTATTCTAGGGGCCATTAATTTCATTACCACAATTATTAATATGAAACCACCCGCAATCTCACAATACCAAACGCCTCTGTTTGTCTGATCCGTTCTTGTTACAGCTGTTCTACTTCTTCTATCGCTGCCTGTGCTAGCTGCCGGAATTACAATGCTTCTTACAGATCGAAACCTAAACACCACCTTCTTCGACCCAGCAGGAGGGGGAGACCCAATTCTTTACCAACACCTA
>org.aquagene|MT00273_CYB|Cytochrome-b|Clupea harengus
TGGCAAGCCTACGAAAAACCCACCCCCTTCTGAAGATTGCTAACGGCGCACTAGTGGACCTCCCGGCTCCCTCCAATATTTCAGTATGATGAAACTTTGGGTCCCTGCTCGGATTATGCCTAGCGGCACAAATCTTAACAGGACTGTTTTTAGCTATACACTATACTTCCGACATCGCAACCGCATTCTCCTCTGTAATACACATTTGCCGAGATGTAAACTATGGGTGATTAATCCGAAACATACACGCAAACGGAGCATCATTCTTCTTCATCTGCATTTATGCACATATCGCCCGAGGACTATACTACGGATCATACCTTTACAAGGAAACATGAACCATCGGGGTCGTCCTTCTCCTTCTAGTTATGATAACTGCCTTTGTAGGATACGTCCTACCA
Images
Image MT00273-1 of sample MT00273 (species: Clupea harengus) / © Prof. Dr. Reinhold Hanel
[1]
Details for image 1

© Prof. Dr. Reinhold Hanel

Copyrights:

[1] Prof. Dr. Reinhold Hanel

Sampling country: North Sea
Sampling latitude: 54.37 °
Sampling longitude: 7.088 °
Sampling date: 13-08-2010
Voucher: Knebelsberger et al. (2014). A reliable DNA barcode reference library for the identification of the North European shelf fish fauna. Mol Ecol Resour, 14 (5): 1060-1071. doi:10.1111/1755-0998.12238
FASTA sequences
>org.aquagene|MT00274_16S|16S ribosomal RNA|Clupea harengus
AGGAGGTCCCGCCTGCCCAGTGACCAAAAGTTTAACGGCCGCGGTATTTTAACCGTGCAAAGGTAGCGCAATCAATTGTCTTTTAAATGAAGACCTGTATGAATGGCATAACGAGGGTTTAACTGTCTCTTTCTCCTGGTCAGTGAAACTGATCTACCCGTGCAGAAGCGGGTATGAATATACAAGACGAGAAGACCCTATGGAGCTTTAGACGCCCACCAATCACGAAAAGCAGGTCTCGCTCAACAGATTTCCAAACAACGTGATACTGGCACAAACGTCTTCGGTTGGGGCGACCGCGGGAGAGAAAAAAGCTCCCGAGAGGATTGGGGCTACCCTAAAACCAAGAGCTACACCTCTAAGTCACAAAACATTTGACCAAAAATGATCCGGCTACATGCCGATTAACGAACCAAGTTACCCTAGGGATAACAGCGCAATCCCTTCCCAGAGTCCATATCGACGAAGGGGTTTACGACCTCGATGTTGGATCAGGACATCCTAATGGTGCAGCCGCTATTAAGGGTTCGTTTGTTCAACGATTAAAGTCCT
>org.aquagene|MT00274_COI|Cytochrome c oxidase subunit I|Clupea harengus
TTTACCTAGTATTTGGTGCCTGAGCAGGAATGGTGGGCACAGCCCTAAGTCTCCTAATCCGTGCAGAACTTAGCCAACCTGGGGCTCTCCTTGGAGACGACCAGATCTATAATGTTATTGTTACTGCACATGCCTTCGTAATAATTTTCTTTATAGTAATGCCGATTCTAATTGGAGGGTTTGGAAACTGACTAATTCCTCTTATGATCGGAGCGCCAGATATGGCATTCCCTCGAATAAACAATATGAGCTTCTGACTACTTCCCCCCTCATTCCTCCTACTACTAGCCTCCTCCGGAGTTGAAGCCGGGGCGGGGACCGGGTGAACGGTATATCCTCCTCTGTCAGGAAATCTGGCCCATGCAGGAGCATCAGTTGACCTAACCATTTTTTCACTTCATCTAGCAGGTATTTCCTCTATTCTAGGGGCCATTAATTTCATTACCACAATTATTAATATGAAACCACCCGCAATCTCACAATACCAAACGCCTCTGTTTGTCTGATCCGTTCTTGTTACAGCTGTTCTACTTCTTCTTTCGCTGCCTGTGCTAGCTGCCGGAATTACAATGCTTCTCACAGATCGAAACCTAAACACCACCTTCTTCGACCCAGCAGGAGGGGGAGACCCAATTCTTTACCAACACCTA
>org.aquagene|MT00274_CYB|Cytochrome-b|Clupea harengus
TGGCAAGCCTACGAAAAACCCACCCCCTTCTGAAGATTGCTAACGGCGCACTAGTGGACCTCCCGGCTCCCTCCAATATTTCAGTATGATGAAACTTTGGGTCCCTGCTCGGATTATGCCTAGCGGCACAAATCTTAACAGGACTGTTTTTAGCTATACACTACACTTCCGACATCGCAACCGCATTCTCCTCTGTAATACACATTTGCCGAGATGTAAACTATGGGTGATTAATCCGAAACATACACGCAAACGGAGCATCATTCTTCTTCATCTGCATTTATGCACATATCGCCCGAGGACTATACTACGGATCATACCTTTACAAGGAAACATGAACCATCGGGGTCGTCCTTCTCCTTCTAGTTATGATAACTGCCTTTGTAGGATACGTCCTACCA
Images
Image MT00274-1 of sample MT00274 (species: Clupea harengus) / © Prof. Dr. Reinhold Hanel
[1]
Details for image 1

© Prof. Dr. Reinhold Hanel

Copyrights:

[1] Prof. Dr. Reinhold Hanel

Sampling country: North Sea
Sampling latitude: 54.37 °
Sampling longitude: 7.088 °
Sampling date: 13-08-2010
Voucher: Knebelsberger et al. (2014). A reliable DNA barcode reference library for the identification of the North European shelf fish fauna. Mol Ecol Resour, 14 (5): 1060-1071. doi:10.1111/1755-0998.12238
FASTA sequences
>org.aquagene|MT00275_16S|16S ribosomal RNA|Clupea harengus
AGGAGGTCCCGCCTGCCCAGTGACCAAAAGTTTAACGGCCGCGGTATTTTAACCGTGCAAAGGTAGCGCAATCAATTGTCTTTTAAATGAAGACCTGTATGAATGGCATAACGAGGGTTTAACTGTCTCTTTCTCCTGGTCAGTGAAACTGATCTACCCGTGCAGAAGCGGGTATGAATATACAAGACGAGAAGACCCTATGGAGCTTTAGACGCCCACCAATCACGAAAAGCAGGTCTCGCTCAACAGACTTCCAAACAACCTGATACTGGCACAAACGTCTTCGGTTGGGGCGACCGCGGGAGAGAAGAAAGCTCCCGAGAGGATTGGGGCTACCCTAAAACCAAGAGCTACACCTCTAAGTCACAAAACATTTGACCAAAAATGATCCGGCTACATGCCGATTAACGAACCAAGTTACCCTAGGGATAACAGCGCAATCCCTTCCCAGAGTCCATATCGACGAAGGGGTTTACGACCTCGATGTTGGATCAGGACATCCTAATGGTGCAGCCGCTATTAAGGGTTCGTTTGTTCAACGATTAAAGTCCT
>org.aquagene|MT00275_COI|Cytochrome c oxidase subunit I|Clupea harengus
TTTACCTAGTATTTGGTGCCTGAGCAGGAATGGTGGGCACAGCCCTAAGTCTCCTAATCCGTGCAGAACTTAGCCAACCTGGGGCTCTCCTTGGAGACGACCAGATCTATAATGTTATTGTTACTGCACATGCCTTCGTAATAATTTTCTTTATAGTAATGCCGATTCTAATTGGAGGGTTTGGAAACTGACTAATTCCTCTTATGATCGGAGCGCCAGATATGGCATTCCCTCGAATAAACAATATGAGCTTCTGACTACTTCCCCCCTCATTCCTCCTACTACTAGCCTCCTCCGGAGTTGAAGCCGGGGCGGGGACCGGGTGAACGGTATATCCTCCTCTGTCAGGAAATCTGGCCCATGCAGGAGCATCAGTTGACCTAACCATTTTTTCACTTCATCTAGCAGGTATTTCCTCTATTCTAGGGGCCATTAATTTCATTACCACAATTATTAATATGAAACCACCCGCAATCTCACAATACCAAACGCCTCTGTTTGTCTGATCCGTTCTTGTTACAGCTGTTCTACTTCTTCTATCGCTGCCTGTACTAGCTGCCGGAATTACAATGCTTCTTACAGATCGAAACCTAAACACCACCTTCTTCGACCCAGCAGGAGGGGGAGACCCAATTCTTTACCAACACCTA
>org.aquagene|MT00275_CYB|Cytochrome-b|Clupea harengus
TGGCAAGCCTACGAAAAACCCACCCCCTTCTGAAGATTGCTAACGGCGCACTAGTGGACCTCCCGGCTCCCTCCAATATTTCAGTTTGATGAAACTTTGGGTCCCTGCTCGGATTATGCCTAGCGGCACAAATCTTAACAGGACTGTTTTTAGCTATACACTACACTTCCGACATCGCAACCGCATTCTCCTCTGTAATACACATTTGCCGAGATGTAAACTATGGATGATTAATCCGAAACATACACGCAAACGGAGCATCATTCTTCTTCATCTGCATTTATGCACATATCGCCCGAGGACTATACTACGGATCATACCTTTACAAGGAAACATGAACCATCGGGGTCGTCCTTCTCCTTCTAGTTATGATGACTGCCTTTGTAGGATACGTCCTACCA
Images
Image MT00275-1 of sample MT00275 (species: Clupea harengus) / © Prof. Dr. Reinhold Hanel
[1]
Details for image 1

© Prof. Dr. Reinhold Hanel

Copyrights:

[1] Prof. Dr. Reinhold Hanel

AquaGene

A genetic database collaboration developed by the Thünen Institute of Fisheries Ecology together with the Max Rubner-Institute - Department of Safety and Quality of Milk and Fish Products and Impetus Bioscience.

Funded by the German Federal Ministry of Food and Agriculture.

Sample collection performed by the Thünen Institute of Fisheries Ecology in cooperation with the University Mohammed V-Agdal (Morocco), the Instituto Nacional de Desenvolvimento das Pescas (Cape Verde), the National Agricultural Research Institute (The Gambia) and the EAF-Nansen Project.

Funded by the Moroccan Ministry of Higher Education, Scientific Research and Formation of Cadres and the German Federal Ministry of Education and Research.

Contact

Reinhold Hanel (portrait)
Reinhold Hanel portrait

// TODO: These are the details for the Reinhold Hanel portrait ...

Responsible for the content/editorial:
Prof. Dr. Reinhold Hanel

Johann Heinrich von Thünen Institute

Institute of Fisheries Ecology
Herwigstraße 31, 27572 Bremerhaven, Germany
Phone: +49 471 94460 200
Fax: +49 471 94460 199
Email: aquagene@thuenen.de

Headquarter
Johann Heinrich von Thünen Institute
Federal Research Institute for Rural Areas, Forestry and Fisheries
Bundesallee 50, 38116 Braunschweig, Germany
Phone: +49 531 596 1218
Fax: +49 531 596 1099
Email: info@thuenen.de

© 2024 Johann Heinrich von Thünen Institute